Javni prevoz u Rumi

Danas je u Gradskoj kući u Rumi održana 48. sednica Opštinskog veća. Na sednici se između ostalog razmatrao i usvojio Izveštaj Stručnog tima za realizaciju projekta javno privatnog partnerstva sa elementima koncesije za obavljanje delatnosti javnog prevoza putnika na teritoriji opštine Ruma.

Jedinica lokalne samouprave je prevoz Rumljana, posebno đaka koji svakodnevno koriste gradske i međugradske autobuske linije poverila prevozniku “Master bus” iz Rume.

“Master bus” je prevoznik koji je blagovremeno ispunio sve zakonske uslove u predviđenom roku i sa njime je lokalna samouprava potpisala javni ugovor u novembru 2017. godine.

Potpisani ugovor sa prevozinkom “Master Bus” biće na pravnoj snazi do novembra 2022. godine.