Žutilo na pšenici

Žutilo na pšenici pojava je koja je prisutna na pojedinim poljima u Sremu i Mačvi, ističu stručnjaci. Posledice žutila su različite od toga da je u pitanju sortiment koji tako reaguje na nešto slabiju zimu do toga da je u pitanju iskorišćenost azota iz zemljišta. Nisu u pitanju značajnije bolesti, tako da se tretmani ne preporučuju. Savet je da se proizvođači obavezno pre bilo kakvog tretmana za koji bi pomislili da ga treba primeniti prvo obrate stručnjacima za mišljenje, pa tek onda da se deluje.