Situacija u centrima i van njih

Prema UNHCR procenama, broj izbeglica i migranata u Srbiji trenutno je oko 4.300 lica. Od tog broja, oko 4.000 smešteno je u prihvatne centre i državne centre za azil. U Prihvatnom centru u Adaševcima ih je trenutno oko 360.

Brojka se svakodnevno menja. Dolaze, odlaze, pa se mnogi i vraćaju. Pristižu iz Irana, Avganistana, Sirije, Pakistana, ali i sve više iz afričkih zemalja, Eritreje, Nigerije. Konga, Kameruna… Svima je cilj odlazak ka zemljama zapadne i severne Evrope. Kažu, bilo gde samo da ne ostanu ovde. Dok čekaju da nastave put, dane uglavnom provode besposleno, zadubljeni u misli i u mobilne telefone. Ovde imaju obezbeđene sve uslove, pristojan smeštaj, onako kako predviđa zakon.

Ipak, migranti sa kojima smo razgovarali u Adaševcima, kažu da nisu preterano zadovoljni. Dozvoljen nam je ulaz u deo objekta gde su smeštene porodice. Ušli smo u sobu u kojoj žive dve samohrane majke sa nekoliko dece.

Ima dosta nervoze, ali su uglavnom svesni da je to proces koji mora da prođe. Strpljivo čekaju, zahvalni što su barem u toplom. A kakva je situacija sa neprijavljenim migrantima koji i dalje slobodno tumaraju ulicama grada? Akcije uklanjanja migranata koji ovde ilegalno borave sprovođene su više puta. Uprkos tome, oni se i dalje pojavljuju, borave u napuštenim objektima i zadaju brige stanovnicima Šida.

O čemu razmišljaju i šta planiraju nismo uspeli da saznamo. Njihova dalja sudbina zavisi samo od njih samih.