Realizacija konkursa

Sprovođenje konkursa za IPARD mere je u toku. Nadležni se nadaju da će poljoprivrednici iskoristiti šansu za nabavku nove mehanizacije po polvoljnim uslovima. Protekla godina je, kako kažu u Pokrajinskom sekreatarijatu, kada se saberu sva davanja, bila veoma dobra kada je u pitanju nabavka poljoprivredne mehanizacije. Mnogobrojni konkursi su realizovani kroz subvencionisanje kako pokrajine, tako i Ministarstva poljoprivrede.