Pomoć iz IPARD programa

Naši poljoprivrednici u ovoj godini, osim na sredstava sa pokrajinskog i republičkog nivoa, mogu da računaju i na pomoć iz IPARD programa. To je novina koju je neophodno maksimalno iskoristiti, jer nam na raspolaganju stoji 175 miliona evra, koji su potrebni srpskom agraru, izjavio je Vuk Radojević, pokrajinski sekretar za poljoprivredu.