Meso stiže brže na tržište

Od prvog januara ove godine, tradicionalni proizvođači hrane životinjskog porekla mogu potpuno legalno i bezbedno da izađu na domaće tržište, jer im to dozvoljava novousvojeni Pravilnik o fleksibilnosti proizvoda Ministarstva poljoprivrede. Prema rečima ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislava Nedimovića, ove mere, donete su prema ugledu na propise Evropske unije. Novi pravilnik odnosi se na male proizvođače, koji ako se registruju, svoje proizvode mogu da prodaju i na kućnom pragu.

Mali proizvođači, poput Živana Vladisavića iz Laćarka imaće mogućnost da svoje proizvode poput kulena, šunke, i mlečnih proizvoda, plasiraju na tržište i sa kućnog praga, a sve u skladu sa zakonom propisanim principima. Vladisavljević uzgaja oko 450 komada svinja po turi, a godišnje ih proda oko 1.000. Svoje suhomesnate proizvode do sada je koristio za sebe i svoje prijatelje, ponekada ih je i prodavao, ali, kako kaže novi Pravilnik o malim i tradicionalnim proizvođačima, to mu, svakako, ide u prilog.

Svi mali proizvođači, koji uđu u registar koji će država finansijski pomoći, svoje proizvode moći će lakše i brže da prodaju. Rekao je ministar poljoprivrede u Vladi Republike Srbije Branislav Nedimović i dodao da to podstiče ekonomiju na selu. To znači da će se ovim propisima smanjiti finansijska opterećenja i administrativne prepreke kod izgradnje, uređenja i opremanja objekata, ali i to da će se omogućiti korišćenje tradicionalnih alata i postupaka za proizvodnju gastronomskih proizvoda.

Prioritet Ministarstva poljoprivrede biće i ulaganje u laboratorije za kontrolu bezbednosti hrane, a prema rečima ministra Nedimovića, laboratorija će započeti sa radom u martu mesecu.