Javni konkurs za radno mesto načelnika

Do kraja januara otvoren je javni konkurs za radno mesto načelnika Opštinske uprave u Pećincima. Funkciju načelnika Opštinske uprave ove sremske opštine obavljao je Željko Trbović, koji je, nakon lokalnih izbora na zasedanju SO Pećinci, izabran za predsednika opštine. Uslovi koje kandidati za ovo radno mesto moraju da ispune su stečeno visoko obrazovanje iz oblasti pravnih nauka, položen državni stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, kao i poznavanje rada na računaru. Prijavljeni kandidati će biti birani na osnovu izbornog postupka koji se sastoji iz poznavanja oblasti iz delokruga rada organa jedinice lokalne samouprave, uvidom u podatke iz prijave i razgovorom, provere stručne osposobljenosti za rad na položaju i veština komunikacije i rukovođenja, poznavanja rada na računaru. Mandat načelnika traje pet godina od dana donošenja odluke o postavljenju.