Irig: Seminar o IPARD programu

Nakon niza uspešnih seminara na temu konkurisanja za bespovratna sredstva na kojima su eksperti upoznali poljoprivrednike, preduzetnike, predstavnike agro-biznisa, organizacija civilnog društva i bankarskog sektora sa IPARD programom, organizuju se novi stručni skupovi o pretpristupnom fondu namenjenom srpskoj poljoprivredi i ruralnom razvoju. Novi termin za IPARD seminar je 1. februar 2018. godine i održaće se u Irigu. Seminar je koncipiran tako da upozna zainteresovane sa procedurama konkurisanja za sredstva fondova i dobijanje bespovratnih sredstava namenjenih poljoprivredi.