Irig: Konkurs za dodelu nagrade “LUČA” u toku

Raspisan je konkurs za dodelu nagrade “LUČA” organizacijama i pojedincima za doprinos u razvoju kulture i kulturnog stvaralaštva na području opštine Irig za 2017. godinu. Ova nagrada se dodeljuje svake godine na Dan Srpske čitaonice u Irigu, na Svetog Trifuna, odnosno 14. februara i sastoji se od unikatne povelje. Konkurs je otvoren do 26. janura 2018. godine, a sve informacije u vezi sa dokumentacijom koja je neophodna za prijavljivanje na konkurs, zainteresovani mogu naći na sajtu Opštine Irig.