Faza bokorenja pšenice

Usevi ozime pšenice nalaze se u fazi bokorenja. Nakon vizuelnih pregleda biljaka registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača rđe i prouzrokovača pepelnice žita. Za sada se ne preporučuju mere zaštite od strane stručnjaka već da se nastavi sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.