Drugi dan licitacije

U toku je drugi dan javnog nadmetanja za zakup, odnosno za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Ruma. Ovo je tek prvi krug licitacije, a Rumljanima je ponuđeno oko 765 hektara zemljišta. Kako ističu nadležni, zainteresovanost poljoprivrednika za državno poljoprivredno zemljište je veća u odnosu na prethodne godine, što se i vidi po broju prijava koje su pristigle.