Bez hemijskih mera nege

Pšenica iz optimalnih rokova setve na parcelama se nalazi u fazi četiri razvijena bočna stabla. Uočeno je prisustvo simptoma pepelnice žita, kao i simptoma sive pegavosti lista. Kod pšenica iz kasnijih rokova setve koje se nalaze u fazi drugog razvijenog bočnog stabla registruje se, po rečima stručnjaka, takođe, prisustvo simptoma pepelnice, kao i simptoma sive pegavosti lista. Za sada se hemijske mere nege ne preporučuju.