Aktivnosti stočara

Asocijacija stočara Srema i Mačve, koja je nedavno dobila i svoju kancelariju u Sremskoj Mitrovici, u naselju Stari most, nastavlja sa aktivnostima i u ovoj godini, kako sami kažu, kvalitetnije i jednostavnije. Pored brojnih predavanja za poljoprivrednike, oni će aplicirati kao organizacija i na određene konkurse.