Realizovan elektronski program COBISS

Bibliotečko-informacioni sistem COBISS zaživeo je potpuno i u Narodnoj biblioteci “Simeon Piščević” u Šidu. Zahvaljujući projektu Virtuelna biblioteka Srbije, odnosno sistemu uzajamne katalogizacije, i šidskim čitaocima je omogućen elektronski pristup ka bibliotečkom fondu, te sada mogu preko interneta da pretražuju publikacije bilo iz biblioteke, bilo od kuće i dobiju informacije o traženoj publikaciji u bilo kojoj biblioteci na području Srbije.