Ruma: Potpisivanje ugovora

U Gradskoj kući u Rumi na konferenciji za medije, koju je otvorio predsednik Opštine Ruma, Slađan Mančić, govorilo se o izgradnji prečistača otpadnih voda u radnoj zoni Rume, koji je, pre svega, namenjen potrebama francuske kompanije “Hačinson”, ali i, ukoliko je to neophodno, i potrebama ostalih investitora u toj zoni. Ono što ovaj dan čini izuzetno važnim za Rumljane, to je potpisivanje ugovora sa slovenačkom kompanijom “Kolektor”, koja je pobedila na tenderu za izgradnju upravo ovog prečistača.

Nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji sa francuskom kompanijom “Hačinson”, srpska strana se obavezala da obezbedi sredstva kako bi izgradila prečistač otpadnih voda. Vlada Republike Srbije je, zajedno sa Ministarstvom privrede, za ovu namenu izdvojila 100.000.000 dinara. Danas je u Gradskoj kući Ruma, nakon što su obezbeđena sredstva, potpisan ugovor sa kompanijom “Kolektor” iz Slovenije, kojoj je izuzetno zadovoljstvo što će saradnju započeti upravo na području rumske opštine.

Lokalna samouprava Ruma je, mimo ovog novca, izgradila pristupni put i kanalizaciju do parcele gde će se graditi prečistač. Takođe je u planu da se na proleće, iz budžetskih sredstava Opštine Ruma, na pomenutoj parceli dovede i struja, ali i trafostanica.

Dovođenje stabilne investicije na teritoriji opštine Ruma na parceli od 40 ari, koja je iz državnog vlasništva prenesena u vlasništvo lokalne samouprave od izuzetne je važnosti za ovaj grad u Sremu. U radove u izgradnji, pored firme “Kolektor”, biće uključeni i Rumljani, a kada se prečistač izgradi biće dat na upravljanje i održavanje JP “Vodovod”, koje će se, takođe, brinuti o zaštiti životne sredine na teritoriji Rume.