Primena HACCP sistema u vrtićima

U Predškolskoj ustanovi “Boško Buha” u Inđiji u toku je izrada dokumentacije koja će se primenjivati za potrebe implementacije i održavanja HACCP sistema. To se odnosi na pripremu, servisiranje, distribuciju hrane i potrebnu kuhinjsku opremu koja zadovoljava standarde HACCP sistema. Do sada je izvršena i obuka zaposlenih koju je prošlo preko 100 radnika.