Poslovanje i planovi

Društvo sa ograničenom odgovornošću za održavanje stambenog i poslovnog prostora “Gradsko stanovanje” u Sremskoj Mitrovici od ukupno 320 stambenih zgrada u ovom gradu brine o 200 stambenih zgrada koje su potpisale ugovor o saradnji sa ovim preduzećem. “Gradsko stanovanje”, uspešno je poslovalo tokom 2017. godine, a u narednoj godini najavljuju novine.

“Gradsko stanovanje”, iako jedno od najmlađih preduzeća u Sremskoj Mitrovici, u godini koja je za nama, ostvarilo je dobru saradnju sa stanarima kolektivnog stanovanja. Nastavljena su redovna i tekuća održavanja, kao i hitne intervencije, prema zahtevima Skupštine stanara. Ovaj način saradnje, prema rečima građana Sremske Mitrovice, svakako je olakšao rešavanje mnogobrojnih problema.

U sremskomitrovačkom “Gradskom stanovanju” kažu da im je osnovni zadatak i prioritet pobljšanje uslova, ali i kvaliteta života svih žitelja koji žive u kolektivnom stanovanju. O tome govori i podatak, da se pored redovnih i tekućih intervencija, u hodu rešavaju i hitne intervencije kojih je u ovoj godini bilo tri. Jedna od najvećih odnosila se na sanaciju krovne konstrukcije u vrednosti od milion ipo dinara. Pored svakodnevnih poslova i odgovornosti, “Gradsko stanovanje” u Sremskoj Mitrovici svojim sugrađanima pruža pomoć i u beskamatnom kreditiranju, a što se, uglavnom, odnosi na sve one stanare koji koji žive u ruiniranim stambenim zgradama, starijim više od pet decenija. Ovaj vid pomoći do sada je iskoristilo 12 stambenih objekata u gradu, a 10 se zadužilo po osnovu različitih potrebština. Prema rečima direktora mitrovačkog stanovanja, Miloša Kovača, građani, kao i oni sami zadovoljni su radom u prethodnom periodu, pa će tako nastaviti i u narednoj 2018. godini.

Zajedničkim angažovanjem “Gradskog stanovanja” i građana Sremske Mitrovice, ovih dana sto stambenih zgrada je završilo novu papirologiju, dok je 60 zgrada dobilo nova rešenja o registraciji, što znači da je 50 odsto stambenih zgrada potpisalo nove ugovore o saradnji.