Plaćanje zaostalih računa

Na poslednjoj sednici Opštinskog veća među najvažnijim tačkama dnevnog reda bila je i tačka koja se ticala zahteva OŠ “Sremski front” u Šidu. Naime, nadležni iz ove ustanove su se obratili Opštinskoj upravi radi izmirenja duga elektirčne energije.

U ovoj školi uveliko traju radovi koji su jos letos započeti. Krajem ove godine, škola će dobiti novi izgled, a učenici bi trebalo da se u svoje učionice vrate početkom drugog polugodišta. Međutim, iako sve teče po predviđenom planu, ova škola se susrela sa problemom.

Kako bi što pre rešili problem, nadležni iz OŠ “Sremski front” su lokalnoj samoupravi Šid uputili zahtev za odobrenje sredstava na ime pokriće duga za utrošenu električnu energiju, kako bi dobili saglasnost za reprogram duga. Vrednost tog duga je nastao u proteklom mandatu i on iznosi 1.487.000 dinara.

Iz budžeta lokalne samouprave je za prvi krug izdvojeno 500.000 dinara, dok će ostatak duga Elektroprivredi Srbije platiti nadležni iz školske uprave kroz 12 mesečnih rata, kako bi škola nesmetano funkcionisala. Opština Šid pruža ogromnu podršku mladima kada je u pitanju obrazovanje, te tako I sada čini sve kako bi učenicima ove škole, kada se nakon rekonstrukcije vrate u svoje školske klupe, učenje bilo lako dostupno.