Oglas o otuđenju

Doneta je Odluka o raspisivanju oglasa o otuđenju suvlasničkog dela građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Ruma radi izgradnje. Reč je o katastarskoj parceli prve klase, površine 10 ari i 60 kvadratnih metara, na kojoj Opština ima pravo javne svojine u 20/120 dela, a privatni vlasnik ostatak. Početna cena otuđenja suvlasničkog dela građevinskog zemljišta iznosi 646.000 dinara za tu parcelu, odnosno 20/120 dela početna cena otuđenja iznosi 107.789 dinara. Javno nadmetanje će se obaviti desetog januara iduće godine u 9 sati.