Odobrena novčana sredstva

Na zahtev OŠ “Sremski front” u Šidu da se odobre određena novčana sredstva na ime pokriće duga za utrošenu električnu energiju, Opštinsko veće je donelo Odluku da se ovaj zahtev usvoji, jer je lokalnoj samopuravi Šid u interesu da učenicima sa ove teritorije obezbedi sve ono što je neophodno za nesmetano učenje.