Javno nadmetanje

Na sajtu Opštine Ruma objavljen je oglas putem javnog nadmetanja za davanje u zakup na određeno vreme građevinskog zemlljišta u javnoj svojini Opštine Ruma u industrijskoj zoni Rumska petlja, radi poljoprivredne obrade. Oglas je otvoren do 11. decembra, a prijave moraju stići najkasnije do 15 sati. Predaju se na pisarnici preduzeća “Parking i infrastruktura”.