Izvoz goveđeg mesa

Ministar poljoprivrede, Branislav Nedimović, je izjavio da trenutno u Srbiji nema dovoljno goveđeg mesa da bi se obezbedio izvoz u Kinu, ali da se može raditi na tome da se poveća proizvodnja. “Imamo planove za sledeću godinu da se finansijski podstakne proizvodnja goveđeg mesa”, rekao je Nedimović. On je istakao da je za poljoprivrednike u Srbiji značajno što je potpisan protokol o izvozu goveđeg mesa, jer im je otvoreno tržište. “Da bi mogli da podstičemo proizvodnju subvencijama moramo da imamo tržište, odnosno mogućnost plasmana. Kad nema tržišta subvencije ne daju rezultat”, kazao je Nedimović.