Irig: 2017. godina – godina uspeha

Opštinu Irig u idućoj godini očekuju dva velika infrstrukturna projekta, gasifikacija opštine i postavljanje optičkog kabla. To su preduslovi za bolji život svih meštana, ali i za razvoj turizma koji toj lokalnoj samoupravi donosi na godišnjem nivou značajan prihod. U toku je priprema projektno-tehničke dokumetacije, ugovor za gasifikaciju je potpisan, vrednost investicije je oko 6 miliona evra, a planiran rok za završetak je dve godine, izjavio je u novogodišnjem intervjuu za Sremsku TV Stevan Kazimirović, predsednik Opštine koji se, tom prilikom, osvrnuo i na najvažnije investicione poduhvate u 2017. godini.