Incidentna situacija

Preuzeta fotografija

Nova incidentna situacija među ilegalnim migrantima dogodila se na teritoriji Šida. Grupa migranata iz Avganistana sukobila se sa grupom migranata iz Irana, razlog koji je do tog sukoba doveo, nije poznat javnosti. U sukobu je bilo povređenih lica, ali je Hitna služba Šid brzo reagovala i sanirala povrede ozleđenim licima, dok su osobe sa težim povredama prevezene u bolnicu u Sremsku Mitrovicu. Iako je bilo pretpostavki, osoblje Hitne službe Šid nije bilo napadnutno niti povređeno od strane migranata koji ilegalno borave u šidskoj opštini prilikom izlaska na teren.