Usvojena izmena

Na poslednjoj sednici Opštinskog veća u Rumi usvojena je izmena plana javnih nabavki Opštinske uprave. Pravni osnov za izmenu je upotreba tekućih budžetskih rezervi. Prva izmena vezana je za upotrebu tekućih budžetskih rezervi za popravku sportskih terena za čiju je namenu prvobitno određeno 20 miliona, ali nakon izmene plana javnih nabavki za popravku će biti izdvojeno 10 miliona dinara. Druga izmena vezana je za nedostajućih 10 milion dinara za sanaciju tri ulice u Buđanovcima.