Unapređivanje pčelarstva

Sa kakvim izazovima se susreću pčelari u današnje vreme kada je u pitanju proizvodnja, moglo se čuti na stručnom skupu koji je organizovan u Šidu. Veliki broj pčelara odazvao se predavanju u želji da sazna nove detalje koji mogu pomoći u proizvodnji kvalitetnih proizvoda koje pružaju pčele.

Pčelarenje u današnjim uslovima tema je o kojoj je bilo reči na skupu pčelara u Šidu. Prisutnima se obartio jedan od vrhunskih pčelara iz Zrenjanina koji je svoje iskustvo podelio sa kolegama, a sve u cilju bolje proizvodnje.

Iskustva koja su saopštena dobro će doći daljem napredovanju u kvalitetu proizvodnje. Treba raditi na poboljšanju uslova pogotovo kada je tržište za proizvode otvoreno.

Ministarstvo poljoprivrede više puta je pokazalo izuzetno razumevanje za pčelarstvo. U planovima je razvoj pčelarstva, što se može videti kroz razne vidove subvencionisanja,jer je ova grana poljoprivrede ona koja može da stvori dodatnu vrednost.