Priznanja “Urbanizmu”

Žiri i savet 26. Međunarodnog salona urbanizma, koji je održan u Nišu 8. novembra, dodelio je sremskomitrovačkom Javnom preduzeću za poslove urbanizma “Urbanizam” priznanje za urbanistički projekat i realizacije za rad, urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom, lokacije za izgradnju “Hram vina” u Šuljmu.