Prezentacija konkursa

Prezentacija aktuelnih konkursa Razvojnog fonda Vojvodine, biće održana sutra, u velikoj sali Skupštine opštine Šid, sa početkom u 14:00 časova. Tom prilikom, prisutni će biti upoznati sa kamatnim stopama, rokovima otplate, ali i periodom mirovanja. Predstavljene će biti i novine, kao što je konkurs za dugoročne kredite za nabavku poljoprivredne mehanizacije, gde je kamatna stopa na godišnjem nivou 1,5 posto, uz rok otplate do 5 godina.