Planiranje i primena plodoreda

Uspešna organizaciju ratarske proizvodnje na gazdinstvu podrazumeva i obavezno planiranje i primenu plodoreda. On predstavlja jednu od najznačajnih agrotehničkih i preventivnih mera u zaštiti ratarskih kultura od prouzrokovača bolesti, štetočina i korova. Treba voditi računa i o smenjivanju kultura koje zahtevaju dublju sa onima koje zahtevaju pliću obradu zemljišta. Za pšenicu su primera radi dobri predusevi grašak, soja, lucerka, suncokret i kukuruz. Soji kao predusev pogoduju strna žita i kukuruz. Za kukuruz dobre predkulture su grašak, soja i strna žita. Suncokretu kao predkulture odgovaraju kukuruz i strna žita.