Obnovljeni konkurs

U šidskoj opštini obnovljen je konkurs za dodelu sredstava za vantelesnu oplodnju za 2017. godinu. Pravo na naknadu troškova se odobrava prema određenim kriterijumima koji su jasno navedeni u dokumentaciji koja je dostupna na sajtu opštine www.opstinasid.org. Konkurs je istaknut i objavljen, takođe, i na oglasnoj tabli opštine Šid i traje do 25. novembra. Prijave na konkurs sva zainteresovana lica mogu da predaju u Opštinskoj upravi Opštine Šid u Uslužnom centru, Ul. Cara Lazara br. 7. Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće se razmatrati.