Obnavljanje šuma

Obnavljanje šuma izuzetno je važan proces. U Šumskoj upravi “Morović” ove godine posao na setvi žira protiče izuzetno dobro, jer vremenske prilike pogoduju ovom poslu, ističu nadležni. U šumama Blata biće posejano 37 hektara žira, iz kojih će potom izrasti čuveni hrast lužnjak.

Prilikom obilaska doradnog centra za žir u Moroviću koji radi u okviru šumske uprave u razgovoru sa stručnim licima saznajemo da je godina bila lošija za prinos i kada je u pitanju žir u ovom delu Srema. Ipak, i pored toga određene količine žira su prosleđene u ostale centre šumarije kako bi se nadomestio nedostatak prinosa u šumskim upravama koje su još lošije prošle kada je u pitanju rod.

Na nivou Šumskog gazdinstva Sremska Mitrovica je prikupljeno i otkupljeno oko 171 hiljade kilograma žira u sezoni. Od te količine, 280 hektara šuma će biti posejano žirom. 220 hektara ide na obnavljanje koje se mora izvršiti da bi se potom moglo i pristupiti seči. 20 hektara ide na ponovno pošumljavanje, a ostatak na popunjavanje šuma, gde je to potrebno.

Kvalitet semena se redovno kontroliše ispitivanjem u Institutu za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu u Novom Sadu. Vitalnost zrna ide i do 99 procenata. Setva je u toku, a dnevno bude posejano oko dva hektara, dok se po hektaru utroši 500 kilograma semena.

Šuma “Blata” u Moroviću poseduju stabla hrasta lužnjaka koji izrasta iz malenog žira, koja su u punoj zrelosti i koja su stara preko 150 godina. Na potezu, gde smo mi zabeležili setvu, biće posejano blizu 37 hektara. Ove godine, predviđeno je da u Šumskoj upravi “Morović” bude posejano ukupno 40 hektara.