Novi seminari o IPARD-u

Nakon niza uspešnih seminara “Konkurisanje za bespovratna sredstva za poljoprivredu” na kojima su eksperti upoznali poljoprivrednike, preduzetnike, predstavnike agro-biznisa, organizacija civilnog društva i bankarskog sektora sa IPARD programom, organizuju se novi stručni skupovi o pretpristupnim fondovima namenjenim srpskoj poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Seminar je koncipiran tako da upozna zainteresovane sa procedurama konkurisanja za sredstva fondova i dobijanje bespovratnih sredstava namenjenih poljoprivredi, a održaće se 30. novembra u Irigu.