Novi sastanak MORG-a

U Šidu je održan novi sastanak Međuopštinske radne grupe u okviru implementacije projekta “Hitan odgovor – sada”, a u sklopu prekogranične saradnje Srbije i BiH. U projektu učestvuju Opština Šid, kao nosilac projekta sa srpske strane, Grad Sremska Mitrovica, Brčko Distrikt i Opština Brod iz BiH.