Bolja socijalna i zdravstvena zaštita

Gradska uprava za socijalnu i zdravstvenu zaštitu u Sremskoj Mitrovici za naredni period priprema niz aktivnosti i programa. Cilj je poboljšanje kvaliteta usluga prema građanima u obe oblasti. Radiće se na uređenju zdravstvenih stanica, ali i pomoći licima sa invaliditetom u smislu povećanja broja rampi za prilaz objektima i ustanovama.