Analizom do subvencija

Poljoprivrednici će, nakon izmene pravilnika o podsticaju višegodišnjih zasada, morati da urade dodatne analize kako bi ostavarili pravo na subvencije. Iz Poljoprivredne stručne službe u Rumi poručuju da se subvencije ne mogu ostvariti ukoliko se ne urade analize zemljišta, isključivo u akreditovanim laboratorijama.

Ministarstvo poljoprivrede aktivno radi na podsticanju mladih poljoprivrednika uz olakšice i podsticaje koje im odobrava. Voćari kažu da do sada nikada nisu imali problem da dobiju subvencije, kao i to da urade sve neophodne pripreme koje se od njih traže kako bi ostvarili prava.

Savetodavci iz PSS u Rumi kažu da će voćari i svi oni koji uzimaju subvencije za višegodišnje zasade morati zbog izmene pravilnika, analize zemljišta raditi isključivo u akreditovanim laboratorijama.

Podsticaji u pravilniku obuhvataju podršku podizanja novih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka i pripremu zemljišta za podizanje proizvodnih zasada.