Akcioni plan koordinisanog reagovanja u vanrednim situacijama

Adekvatan odgovor u situacijama elementarnih nepogoda, kao poplave, osnova je delovanja sistema zaštite i spasavanja ljudi i imovine koji predstavlja suštinu projekta “Hitan odgovor” u okviru prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine.