Bratski odnosi između Rume i Berzenbrika

U cilju potvrđivanja dobrih prijateljskih i bratskih odnosa na sednici Opštinskog veća usvojen je Nacrt Odluke o bratimljenju između Opštine Ruma i grada Berzenbrika. Ovom odlukom će se uspostaviti dobra saradnja i na ekonomskom nivou, jer, kroz uzvratne posete, u delegacijama oba grada učestvuju, pored predstavnika lokalne samouprave, i predstavnici iz privrede, sporta i prosvete.

Saradnja između Rume i Berzenbrika uspostavljena je 1. juna 2015. godine, i od tada ova dva grada rade na poboljšanju međusobnih odnosa, kulturnog i ekonomskog razvoja. U cilju razvoja ovakvih odnosa, od tada pa sve do danas, usledilo je nekoliko uzvratnih poseta kako delegacija lokalnih vlasti, tako i kroz razmene učenika i kulturno-umetničkih ansambala.

Nakon dobijanja saglasnosti od Vlade Republike Srbije, pred rumskim većnicima se našao Nacrt Odluke o bratimljenju Rume i Berzenbrika, koji će doprineti još boljoj saradnji na svim poljima.

Od 2015. godine, 40 mladih iz Rume boravi 10 dana u Nemačkoj. Ruma je, takođe, svake godine bila dobar domaćin deci iz Berzenbrika.