Na udaru ilegalnih migranata

Migranti koji ilegalno borave na teritoriji šidske opstine i dalje sporadično učestvuju u incidentnim situacijama, u kojima je ugrožena bezbednost, ali i imovina, tvrde Šiđani. Nadležni poručuju da se preduzimaju mere kako bi se problemi izbegli, jer je to svima u interesu.

U Vašici, na poljoprivrednom gazdinstvu porodice Miščević, trenutno se nalazi 144 ovaca. Međutim, vlasnik ovog poseda je uočio da u njegovom  stadu nedostaju ovce. Kako sam kaže, pretpostavlja da su tu štetu učinili ilegalni migranti, budući da ih je video više puta kako na borave na njegovom posedu.

I u Batrovcima je zabeležen sličan slučaj, gde je iz stada umatičenih ovaca, koje broji oko 300 komada, nestalo preko 45 ovaca. Šteta koja je nastala je velika za ovog domaćina, jer kaže da sada ne može nikako prijaviti nestanak umatičenih ovaca.

Slični slučajevi su registrovani i u drugim selima, zato Šiđani i dalje strahuju za svoju bezbednost i bezbednost svoje imovine.

Lokalna samouprava preduzima mere kako bi zaštitila svoje građane. Cilj Opštine Šid jeste da se do 15. novembra broj ilegalnih migranata svede na nulu, ističu nadležni.

Podsećamo, 13. oktobra sprovedena je akcija uklanjanja migranata koji su ilegalno boravili na području Šida. Naša kamera je u jutranjim satima tada zabeležila da su oni, smešteni u dva autobusa, napustili Šid i da su, kako nam je tada potvrđeno, upućeni u Prihvatni centar u Preševu, gde im je ponuđeno da uđu u legalne tokove.