Manifestacija koja slavi dunju

Manifestacija “Jesen ide, dunjo moja, kukuruzi su već zreli” održana je 11. put u Jasku. Ova manifestacija, koja slavi dunju i sve proizvode od nje, za cilj ima i očuvanje sremačkih običaja i tradicije. Kao i svake godine, dodeljuju se pored tradicionalne nagrade – “Ružica Andrić”, i nagrade za najbolje literarno ili slikarsko delo, kao i za najbolji kulinarski specijalitet od dunje.

Jazačka manifestacija koja predstavlja sponu između prošlosti i sadašnjosti je “Jesen ide, dunjo moja, kukuruzi su već zreli”. Ova 11. po redu manifestacija slavi dunju i promoviše sve tradicionalne sremačke recepte od dunje, ali i tradicionalne kolače i pogače koje takmičari spremaju za sve posetioce.

Populаrnosti ove manifestacije nаjviše je doprinelа Ružicа Andrić, a nagradu, koja nosi njeno ime, dobio je predsednik “Zаvičаjnog društvа Teočin”, koji je jedan od pokretača ove manifestacije.

Zаmenik predsednikа Opštine Irig, Miodrag Bebić, pozdravio je takmičare i posetioce, a prilikom svečanog otvaranja istakao da se, kroz ovaj vid druženja, čuva tradicija.

U manifestaciji koja slavi završetak svih poslova u polju, kao i ubiranje plodova u voćnjacima i vinogradima, najvažnije mesto zauzela je dunja.