Peticija

Na inicijativu roditelja dece koja pohađaju Osnovnu školu “Vuk Karadžić”, u Adaševcima  je održan zbor meštana, u nameri da se pokrene potpisivanje peticije, kojom će se od Školske uprave u Novom Sadu zatražiti obješnjenja vezana za uključenje dece migranata u školski sistem.

Peticijom se traži da Školska uprava Novi Sad dostavi elaborat o integraciji dece migranata u školski sistem, zbog zabrinutosti roditelja o načinu integracije i kvalitetu nastave koja će se sprovoditi u tom slučaju.

Potpis na peticiju, koja će biti upućena Školskoj upravu Novi Sad, stavilo je više od stotinu roditelja adaševačkih osnovaca.