Rebalans budžeta

Odluka o rebalansu budžeta Opštine Inđija za 2017. godinu našla se pred članovima Opštinskog veća na 45. zasedanju. Novi rebalans budžeta rađen je na osnovu novih programa, koji su već u planu za naredni period. Do kraja godine u Opštinskoj upravi očekuje se bar još jedno usklađivanje budžeta sa novim planovima i projektima, koji će biti finansirani iz sredstava lokalne samouprave.