Kombinovana mašina

Javno komunalno preduzeće “Standard” nabavilo je kombinovanu mašinu, koja ima mogućnost dodavanja više različitih nastavaka za čišćenje i uređivanje javnih i zelenih površina. Trenutno je u funkciji tarup za košenje neuređenih travnatih površina.

Nabavka kombinovane mašine sa tarupom omogućiće unapređivanje rada radne jedinice “Zelenilo” u JKP-u “Standard” u Šidu. Zahvaljujući ovoj mašini, znatno će se povećati površine koje se uređuju.

Javno komunalno preduzeće “Standard” u Šidu je, kupovinom kombinovane mašine, realizovalo deo plana nabavke osnovnih sredstava u ovoj godini. Nabavka i ostalih nastavaka znatno će unaprediti nivo usluga koje ovo preduzeće pruža.

Nabavku kombinovane mašine, sa mogućnošću nadogradnje različitih nastavaka, JKP “Standard” obezbedilo je iz sopstvenih sredstava. Ukupna vrednost investicije je preko četiri miliona dinara.