Elektronska tabla u nastavi

Kako bi pobošljali kvalitet nastave i olakšali deci učenje, učinili ga zanimljivim, roditelji su donirali dve elektonske table Osnovnoj školi “Dušan Jerković” u Rumi. Table koriste učenici prvog i trećeg razreda kako bi, kroz zanimljiv pristup učitelja, lakše savladali gradivo.

Da li će nekadašnje zelene table biti potpuno zamenjene? Sunđeri i krede polako padaju u zaborav, a učenici Osnovne škole “Dušan Jerković” to sa radošću prihvataju.

Nastava na elekrtonskim tablama olakšava učenje, jer se u nastavi koriste kompjuterski programi. Nastavni progam je isti, ali na drugačiji način, kroz igru, predstavljen učenicima.

Elektronske table su donacija roditelja, koji su na ovakav način želeli da svi učenici te škole imaju kvalitetnu, ali i zanimljivu nastavu.

Učenici su lepo prihvatili novu tablu, jer, kako kažu, nema više brisanja sunđerom, već jednostavnim klikom na gumicu i potezom prstića. Nastavnici ističu da je od dana uvođenja elektronske table olakšana nastava, jer su deca aktivnija i zainteresovanija da se uključe u čas.