Broj zaposlenih u javnom sektoru

Odbornici lokalnog parlamenta u Šidu doneli su Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru Opštine Šid u 2017. godini. Na osnovu Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Vlada Republike Srbije donela je Odluku o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu državnih organa, javnih službi AP Vojvodine i lokalnim samoupravama. Opštini Šid je data mogućnost da ima 449 zaposlenih na neodređeno vreme.