Opremljen veterinarski kabinet

Srednja poljoprivredno-prehrambena škola “Stevan Petović Brile” opremila je veterinarski kabinet zajedničkim sredstvima lokalne samouprave i škole. Vrednost celog kabineta za veterinu i stočarstvo bila je oko 24 miliona dinara, od čega je lokalna samouprava izdvojila 7 miliona za građevinske radove, 300.000 dinara za nameštaj, a Uprava za kapitalna ulaganja izdvojila je oko 13 miliona.

Zajedničkim sredstvima Pokrajine, Opštine Ruma, a i same škole, koja se izdvajaju tokom cele godine, u cilju poboljšanja rada budućih veterinara, Srednja poljoprivredno-prehrambena škola “Stevan Petović Brile” sada je i opremila neophodnim nameštajem kabinet za veterinu i stočarstvo.

Novi kabinet trenutno koristi oko 120 srednjoškolaca. Prema rečima profesora, uređivanje kabineta nije završeno, jer se, u narednom periodu, planira nabavka veterinarskih instrumenata.

Zajedničkim sredstvima i na inicijativu direktora, ova srednja škola, iz godine u godinu, unapređuje svoj rad i nastavne prostorije, kako bi učenicima dali ono najbolje i pripremili ih za dalje školovanje.

Učenici ove škole stiču praktična znanja kroz rad sa biljnom i stočarskom tehnologijom. Škola raspolaže traktorima, sa svom potrebnom pratećom mehanizacijom, i velikim placem, na kojem se uzgajaju sve vrste domaćih životinja, ali su takođe zastupljene i sve ratarske kulture za potrebe škole.