Zajednički projekat

Zavičajna arheološka zbirka pri Narodnoj biblioteci “Simon Piščević” u Šidu i Arheološki institut iz Beograda potpisali su sporazum o zajedničkom pokretanju projekta “Praistorija i protoistorija centralnog Srema”. Projekat obuhvata istraživanje i publikovanje materijala sa lokaliteta Gradina na Bosutu.