Važnost obrade zemljišta

Sušni period, koji nas je zadesio, sada najbolje oslikava situaciju na poljoprivrednim površinama. Parcele koje nisu adekvatno obrađivane i pripremane za setvu, sada imaju, za posledicu, loše stanje useva. Zbog toga je veoma značajno da se odradi aeracija zemljišta. To se, pre svega, postiže pravilnom obradom, odvodnjavanjem, primenom organskih đubriva i drugim aktivnostima, koje obezbedi takva struktura zemljišta, u kojoj će biti dovoljno pora ispunjenih vazduhom, pošto je to jedan od preduslova za normalni rast korenovog sistema.