Turistička ponuda Opštine Irig

Opština Irig, kao svoje glavne turističke potencijale, ističe pre svega manastire, vinarije, ali i Banju Vrdnik sa raznovrsnim sadržajima. Raspolaže značajnim kapacitetima hotelskih smeštaja i apartmanima, koji su u samom jeku letnje sezone, popunjeni.

Opština Irig nalazi se u centralnom delu Srema, na južnim obroncima Fruške gore. Sa turističkog aspekta ima povoljan položaj. Na teritoriji opštine ima 80 domaćinstava koja se bave turizmom, a raspolaže se sa ukuno 474 ležaja. Od januara ove godine broj noćenja na nivou cele opštine iznosi 13 872.

Turizam se razvija u nekoliko pravaca, a najzastupljeniji je banjski turizam. Banja Vrdnik, između ostalog, poznata je zbog svoje termalne lekovite vode, bazena i hotela.

Saobraćajno, opština je dobro povezana sa okolnim mestima. Takođe, zastupljen je vinski turizam, zbog brojnih vinarija, ali i verski turizam, jer se na teritoriji opštine nalazi osam od ukupno šesnaest fruškogorskih manastira.

Opština Irig teži da turizam i ponudu podigne na još viši nivo i više istakne veliki turistički potencijal.