Suša zadala glavobolje Sremcima

Stručnjaci se slažu da će suša uticati ne samo na količinu, nego i na kvalitet prinosa na poljima u Sremu. I u Sremskoj Mitrovici i u Rumi je situcija slična. Ipak je, kažu, još uvek nezahvalno govoriti o brojkama i prognozirati, ali će svakako skidanje useva soje i suncokreta, pa i kukuruza ove godine poraniti.