Reprogram duga

Javna komunalna preduzeća u Šidu, “Standard” i “Vodovod”, omogućila su građanima koji imaju dospele, a neplaćene obaveze za iznošenje smeća, odnosno utrošenu vodu, da dug plate na rate. Ugovori o reprogramu duga, način su da se poveća naplata potraživanja javnih preduzeća, a u isto vreme dužnicima se pruža prilika da izbegu utuženje i prinudnu naplatu.

I pored želje da račune za komunalne usluge plate na vreme i u celosti, građani ipak ne retko dolaze u situaciju da im se nagomilaju neplaćene obaveze za iznošenje smeća, odnosno utrošenu vodu. Većina račune plaća na vreme.

U nameri da povećaju naplatu potraživanja, ali u isto vreme i da dužnicima koji imaju dospele, a neplaćene obaveze, pruže priliku da izbegu utuženje i prinudnu naplatu javna komunalna preduzeća su omogućila plaćanje duga na rate kroz reprogram. JKP “Standard” je na taj način povećalo naplatu računa za iznošenje smeća za više od deset procenata.

I JKP “Vodovod” korisnicima nudi mogućnost sklapanja Ugovora o reprogramu duga. Dospele obaveze plaćaju se na rate, bez obračunavanja zatezne kamate. Međutim, dosadašnji apeli nisu dali očekivane rezultate, tako da će od 1. septembra početi prinudna naplata većih dugovanja.

Građani, koji imaju dugovanja za komunalne usluge koje pružaju “Vodovod” i “Standard” Ugovor o reprogramu duga mogu sklopiti do kraja godine.